صحتمند بمانیم

چنانچه شما از راهنمایی های اشاره شده در زیر پیروی نمایید، می توانید خود را در مقابل بسیاری از مریضی های انتقال کننده مصون نگاه دارید

4A Haende Waschen

ساده ‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از مریضی های انتقال کننده این است که شما دست ها را به صورت مرتب با صابون بشویید. دست های خود را پس از رفتن پس از هر بار رفتن به تشناب و پیش از هر دفعه خوردن غذا بشویید

1D Haende

به شکل مرتب حمام کنید و دندان های خود را سه بار در روز برس کنید. نظافت مرتب بدن شما را در مقابل مریضی‌ها مصون نگاه می دارد

اگر شما دندان درد دارید، به مراکز کمک‌های صحی هلپ -مدیک مراجعه کنید

4D Impfung

با انجام واکسین می توان جلوی بسیاری از مریضی‌ها را گرفت. هر چه که انسان های بیشتری واکسین شوند تعداد مریض ها کاهش پیدا می کند

ادارات صحت عامه سوییس به طور معمول پیشنهاد می‌کنند که در مقابل مریضی‌های اشاره شده در زیر واکسن بزنید

او چیچک

سرخکان / اریون / مخملک

دیفتری / کزاز / سایه سرفه

فلج اطفال

Icon_Medic_Help.png

لطفاً برای مشاوره به مراکز کمک‌های صحی هلپ -مدیک مراجعه کنید

4E Geschlechtsverkehr

در کنار مریضی ایدز بسیاری از مریضی ها وجود دارند که از طریق روابط جنسی انتقال پیدا می کنند. بدین ترتیب بهترین راه برای جلوگیری از انتقال مریضی های جنسی استفاده از کاندوم است. برای زنان نیز هم کاندوم های ویژه ای وجود دارد

شما می توانید کاندوم را از مراکز کمک های صحی و یا در دواخانه ها ، فروشگاه ها و بیشترین سوپرمارکت ها خریداری کنید

4F Drogenkonsum

چنانچه شما در استفاده از مواد مخدر تزریقی از پیچکاری های استفاده شده استفاده می کنید، می توانید از طریق انتقال خون خود را دچار مریضی کنید، بنابراین همیشه از پیچکاری های پاک مصرف نشده استفاده کنید

2C Schwangerschaft

اگر شما حامله دار هستید، به مراکز کمک‌های صحی هلپ -مدیک مراجعه کنید. این مرکز با شما مشاوره خواهد نمود، آنچه را که احتیاج دارید در اختیار شما قرار خواهد داد و به شما کمک خواهد کرد که شما و طفلتان صحتمند بمانید. این مرکز همچنین برای شما قرار ملاقات را با داکتران زن متخصص هماهنگ خواهد نمود

1B Wo Medizinische Hilfe

اطفال خود را برای معاینه ی صحی به صورت مرتب به مراکز کمک های صحی هلپ -مدیک بیاورید. مرکز کمک های صحی هلپ -مدیک به شما و همچنین طفل شما برای یک تغذیه سالم و بهداشت کمک خواهد کرد. به این ترتیب اطفال تندرست می مانند و می توانند خوب رشد کنند