Издателско каре и данни за контакт

На този уебсайт Швейцарските здравни служби (BAG) Ви информират за заразни болести и как да се предпазите от тях. Също така тук се предоставя информация за медицински грижи.

Уебсайтът е създаден да дава информация на бежанци в регистрационно-приемните центрове и в центровете за бежанци в кантоните. Основно внимание обръщаме на заразните болести, за да предпазим търсещите убежище и останалата част от населението и да запазим общественото здраве.

Издател на уебсайта

Федерална служба по здравеопазване BAG
Дирекция „Обществено здраве“
Отдел „Преносими болести“
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern

Версия: м. януари 2018 г.