Тухайлсан тайлбар болон Холбоо барих

Энэ цахим хуудсаар та Швейцар улсын Эрүүл мэндийн байгууллага (БАГ), халдварт өвчин болон түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээллүүдтэй танилцана. Мөн эмнэлгийн тусламж яаж авах тухай зөвлөмжүүдийг нийтэлсэн болно.

Энэхүү цахим хуудас нь хүлээн авах болон шийдвэрлэх төвүүдэд байрлаж буй цагаачлагчид мөн Кантоны цагаачдын байранд байгаа цагаачлал хүсэгчдийг мэдээллээр хангах зорилгоор бүтээгдсэн . Гол зорилго нь халдварт өвчний үед цагаачдыг мөн бусад иргэдийг халдвар авахаас урьдчилан сэргийлж, олон нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалахад оршино.

 

Цахим хуудас нийтлэгч:

Бүндесамт фюр Гезүндхайт
Директионсберайх Өфентлихэ Гезүндхайт
Абтайлунг фюр Ибертрагене Кранкхайтен
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern

Огноо: 2018 оны 1 дүгээр сар