Медицински грижи в Швейцария

Всички хора в Швейцария имат право да получават медицинска грижа. В центровете за настаняване на бежанци се обръщайте винаги първо към Medic-Help в случай на оплаквания.

Консултация първо с домашния лекар

В Швейцария домашният лекар или домашната лекарка са първото място в случай на болест и злополуки. Те Ви лекуват и, ако е необходимо, те ще Ви пренасочат в болница или към друг лекар-специалист.

Домашният лекар може да лекува своите пациенти и пациентки, когато познава тях и знае тяхната анамнеза. Затова отивайте винаги при същия домашен лекар.

Icon_Medic_Help.png

Ако се чувствате болен, не отивайте директно в болницата, а първо при домашния Ви лекар или лекарка.

Icon_Medic_Help.png

При спешни случаи или раждане отивайте директно в болницата.

Медицинско обслужване в другите центрове за бежанци

Ако сте подали молба за предоставяне на убежище (карта N), имате нужда от защита (S), или сте приет временно (F), властите на кантона ще сключат за Вас здравна осигуровка. Ако имате разрешение за временно пребиваване (карта B или C), трябва да се погрижите сам за съответна застраховка. Задължително трябва да имате застраховка.

Лекарите и целият медицински персонал са длъжни да пазят служебна тайна. Те нямат право да дават информация за Вас като пациент или пациентка. За това е необходимо Вашето съгласие.