მონაცემები და კონტაქტი

წინამდებარე ვებ-გვერდზე შვეიცარიის ჯანდაცვის უწყებები გაწვდით ინფორმაციებს დაავადებების შესახებ და იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. ინფორმაციები ასევე მომზადებულია სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის მიზნით.

ვებ-გვერდი შეიქმნა მიმღებ და საპროცესო ცენტრებში მყოფ თავშესაფრის მაძიებელთათვის და ასევე კანტონის ფარგლებში არსებული თავშესაფრის მაძიებელთა საცხოვრებლებისათვის. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია გადამდებ დაავადებებზე, რათა თავშესაფრის მაძიებლები და მოსახლეობა დაცული იყოს ინფექციებისაგან და უზრუნველყოფილი იქნას საზოგადოებრივი ჯანდაცვა.

 

ვებ-გვერდის გამომცემელი:

ჯანდაცვის ფედერალური უწყება BAG
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დირექცია
გადამდები დაავადებების განყოფილება
შვარცბერგსტრირესი 157
3003 ბერნი 

მდგომარეობა: იანვარი 2018