Mpo nakoluka boyebi

Na esika yabo bosungi oyo, mikonzi ya mambo mabokolongono (FOPH) epesi nsango kolandana na bikono ekopensamaka na mikolobe mpe lolenge yako mibatela kolandana na yango. Ba nsango kolandana na ndenge nini okozwa lisungi mpona bokolongono e pesami mpe.

Oyo esika esalemaki mpona ko zala esika yekoluka nsango mpona baluki kimya mpona kozwa etambemwiseli yabisika mpe kati ya bisika yaba kimi. Mayele ekendeki na bikono epesamaka na mikolobe mpona kobatela baluki bisika ya kimya yako bika mpe batu misusu lokola naba mpe kosunga bokolongono bwa Bwa bâti.

 

Mosali esika yabozwi toli:

Ndako ya mosala ya bokolongono Bwa bato FOPH
Likonzi lya bokolongono bwa bato
Likonzi lya bosungi bokono eko pesamaka na bosangisi nzoto
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern

Kobanda na: sanza ya yambo 2018