Какво да направите, ако се разболеете?

Медицински работници има във всеки регистрационно-приемателен център (Medic-Help). Обърнете се към тях, ако приемате лекарства, сте бременна, се чувствате болни или имате въпроси относно здравето. Медицинският персонал ще поеме лечението Ви или ще Ви пренасочи към лекар-специалист или в болницата.

Ако „Medic-Help“ не работи, обърнете се към охраната или обслужващия персонал.

Вашите въпроси относно здравето и информацията за болести се третират поверително.

В случай на злополука също отидете първо в „Medic-Help“. Само в спешен случай идете веднага в болницата.

Icon_Medic_Help.png

Ако Вие или Вашето дете се чувствате болни или имате въпроси относно здравето, идете в „Medic-Help“.

 

Медицинско обслужване в други центрове за бежанци.

И във всеки друг център за бежанци има лица, към които можете да се обърнете, в случай, че имате въпроси, свързани със здравето. По-подробна информация ще получите на място.