Հրատարակման տեղեկություններ

Շվեյցարիայի առողջապահական մարմինները (BAG) տեղեկացնում են այս ինտերնետային կայքում վարակիչ հիվանդությունների մասին և ինչպես կարելի է պաշտպանվել դրանցից: Տեղեկությունները մատչելի են նաև բժշկական սպասարկման համար մուտքի վերաբերյալ: 

Ինտերնետային կայքը ձևավորվել է ընդունման և ընթացակարգային կենտրոններում ապաստարան հայցողների տեղեկատվության, ինչպես նաև կանտոնային անօթևանների ապաստաններ ի համար: Հիմնական նպատակը վարակիչ հիվանդություններն են, որպեսզի ապաստարան հայցողներին ու մնացած բնակչությանը հնարավոր լինի պաշտպանել վարակումներից և ապահովել հանրային առողջությունը:

Ինտերնետային կայքի հրատարակ չուհին `

Առողջապահության դաշնային գերատեսչություն ԱԴԳ (BAG)
Հանրային Առողջության տեղամասային վարչություն
Փոխանցվող հիվանդությունների բաժին 
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern 

Դրությունը` հունվար 2018 թ.