Sɛbɛ kɛndɛ ani massɔrɔn yɔrɔ

Sitiwɛb ni kan, Swissi kɛndɛya ɲamôghô’w (FOPH) bɛ kibarɔ di bana sɔrɔn tchôgo la ani fana I bɛssɛ ka lakanda û ma tchôgô mîîn. Kibarɔ bɛ di fana firakɛ bɛ massɔrɔn tchôgô mîîn.

Sitiwɛb ladan’na dɛ ka kibarɔ lassɛ sigui yɔrɔ ɲinila labɛn tchôgo la ani taha tchôgo centrû ani dugu centrû mîîn bɛ môghô bolilɛn ka’bɔ dugu tɔ’w la kɔnɔ. A kô bɛ’ɛ yɛ bana sɔrɔn tchôgô dɛ la sâ’â sigui yɔrɔ ɲinila’w ni dugu môghô tɔ’w bɛssɛ ka lakanda bana ma ani ka kɛndɛya la taha ɲɛfɛ.

 

Sɛbɛlila sitiwɛb kan:

Môghô’w ka Kɛndɛya Bôn Ba
Môghô’w ka Kɛndɛya Ɲamôghô
Jangarɔ miin bɛ sɔrɔn kanûn fɛ Bôn Ba
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern 

A kɛra: Janviɛ 2018