Kozwa lisungi ya minganga na mboka ya Swisi

Mutu nyonso na mboka Swisi bazali likolo na bosungi ya minganga. Na bisika inso yabo liki kimya, ntango inso kende na basungi bokologono yambo na ntango onomi elembo yabokono.

Yambo kende epayi mosungi nayo

Na mboka Swisi, yambo kende epayi mosungi nayo ezali mutu to ezika ya yambo oyo okozwa bansango, mpo na bokono to likama. Bako sunga yo, to mpe bako memayo kokutana na munganga.

Soki lisungi nayo ayebi moto ya pasi naye mpe bokono bwaye, akoki kopesa ye lisalisi malamu. ntango inso kende yambo epayi mosungi.

Icon_Medic_Help.png

Soki obeli, kokende mbala mokona na munganga, kende naino komona mosungi nayo.

Icon_Medic_Help.png

Soki eloko ebimeli na mpwasa to mpe kobota, kende mbala moko na lopitalo

Lopitalo na kati ya bisika ya baye bako lukaka bisika bya kiya mpo na libiki

Soki okomaki mpona boluki kimya, (N bondimi), ezali na bo nsenga yabo batelami(S) to mpe ezali ya Kondimama na ntango muke (F), bakonzi ya eskika wana bako yanola mpo na kopesa yo bokenge bwa bokolongono to ya polisi. Soki ozali na mikanda yako fanda (B or C), oko telemela bokengi yo moko, esengami kozala na bokengi.

Minganga mpe batu batali bokolongono bayebi kobomba sekele: ba ndimelami kobimisa ba makambu yabato libanda te batunaka liboso soki okondima esalema.