Ի՞նչ անել հիվանդության դեպքում:

Յուրաքանչյուր ընդունող եւ սպասարկող կենտրոնում կան բժշկական մասնագիտական անձնակազմի անդամներ (Medic-Help):  Դիմեք նրանց, եթե Դուք ընդունում եք դեղորայք, հղի եք, Ձեզ հիվանդ եք զգում կամ առողջական խնդիրներ ունեք: Այ ս մասնագետները կբուժեն Ձեզ կամ կհանձնեն եթե անհրաժեշտ է մի բժշկի կամ կտեղափոխեն հիվանդանոց։  

Եթե Medic-Help-ը փակ է, ապա դիմեք խնամքի կամ անվտանգության աշխատակիցներին: 

Ձեր առողջական հարցերը եւ հիվանդությունների մասին տեղեկությունները գաղտնի կպահվեն:

Նաև պատահարների դեպքում գնացեք նախ և առաջ Medic-Help- ի մոտ: Միայն արտակարգ իրավիճակի դեպքում գնացեք ուղիղ հիվանդանոց:

Icon_Medic_Help.png

Եթե Դուք կամ Ձեր երեխան հիվանդ եք ձեզ զգում կամ հարցեր ունեք առողջության վերաբերյալ, ապա գնացեք Medic-Help-ի մոտ:

 

Բժշկական սպասարկում այլ ապաստանի կենտրոններում  

Նաև յ ուրաքանչյուր մյուս ապաստանի կենտրոնում կան առողջապահության հարցեր ի համար անձիք կապի համար։ Ավելի ստույգ տեղեկություններ կստանաք տեղում ։