امکانات پزشکی در سوییس

تمام افراد ساکن سوییس مشمول حقوق استفاده از امکانات پزشکی می‌شوند. در مرکز پناهندگان برای هر گونه ناراحتی می توانید پیش از هر چیز به مرکز کمک‌های پزشکی هلپ-مدیک مراجعه کنید

 

نخستین گام: پزشک خانواده

در سوییس پزشکان زن یا مرد خانوادگی نخستین اشخاصی هستند که شما می توانید برای بیماری ها و سوانح خود به آنها مراجعه کنید. آنها شما را معاینه می کنند و در صورت نیاز شما را به بیمارستان و یا پزشکان متخصص ارجاع خواهند داد

هنگامی که پزشک خانوادگی شما از زن و مرد، شما و گذشته ی بیماری های شما را تشخیص پیشاپیش بشناسند، بهتر می توانند شما را مداوا کنند. به این ترتیب سعی کنید همیشه پیش یک پزشک بروید

Icon_Medic_Help.png

چنان که شما احساس بیماری می کنید، مستقیما به بیمارستان نروید بلکه نخست پزشکی زن یا مرد خود مراجعه نمایید

Icon_Medic_Help.png

به‌ هنگام اورژانس، مواقع اضطراری و یا زایمان مستقیما به بیمارستان مراجعه کنید

معاینه پزشکی در دیگر مراکز خدماتی پناهندگان

چنانچه شما تقاضای پناهندگی داده اید و دارای اجازه ی اقامت (N) هستید و یا دارای طبقه بندی نیازمند به کمک(S)  و یا پناهنده پذیرفته شده موقت (F) هستید، اداره خدمات بیمه ایالتی کانتون برای شما قرارداد یک بیمه ی خدمات درمانی می بندد. چنانچه شما دارای اجازه اقامت موقت  B یا اجازه ی دائم C می باشید، به این ترتیب می‌توانید شخصی خودتان را بیمه کنید. فراموش نکنید که داشتن بیمه خدمات درمانی در سوییس الزامی است

پزشکان زن و مرد و تمامی کارکنان متخصص بخش پزشکی  مسئول نگاهداری اسرار شخصی و محرمانه ی شما هستند. آنها اجازه ندارند اطلاعات شما را در مقام یک بیمار زن یا مرد به افراد دیگر منتقل کنند. برای یک چنین کاری آنها نیازمند به دریافت رضایت شما خواهند بود