Huduma za matibabu nchini Uswisi

Kila mtu nchini Uswisi ana haki ya kupokea matibabu. Katika kituo cha kimbilio, nenda kwenye Medic-Help kwanza ikiwa una dalili yoyote. 

Kwanza nenda umwone daktari wako mkuu

Nchini Uswisi, daktari wako mkuu ndiye mtu wa kwanza wa kuwasiliana naye ukikabiliwa na ugonjwa au ajali. Atakutibu, na ikihitajika, atakupa rufaa kwenda hospitali au kwa daktari mwingine.

Daktari mkuu anapowajua wagonjwa wake na historia yao ya matibabu, anaweza kuwapa matibabu bora. Kwa hiyo, daima nenda kwa daktari wako mkuu kwanza.

Icon_Medic_Help.png

Ikiwa unahisi kuugua, usiende hospitali moja kwa moja, bali nenda ukamwone daktari wako mkuu kwanza.

Icon_Medic_Help.png

Ukikabiliwa na jambo la dharura au kujifungua, nenda hospitali moja kwa moja.

Huduma za matibabu katika vituo vya kimbilio

Ikiwa umewasilisha ombi la kupewa kimbilio (kibali cha N), unahitaji ulinzi (S) au umelzwa kwa muda mfupi (F), mamlaka ya kata ndogo itakukamilishia sera ya bima ya afya. Ikiwa una kibali cha makazi (kibali cha B au C), unawajibikia kujilipia bima. Ni lazima uwe na bima.

Madaktari na wataalamu wote wa matibabu wanahitajika kudumisha na usiri wa kitaaluma: Hawaruhusiwi kusambaza maelezo yoyote kwa watu wengine kukuhusu wewe kama mgonjwa. Wanahitaji uwape kibali kabla washiriki maelezo yako.