Künye ve iletişim

Bu internet sitesinde, İsviçre Sağlık Daireleri (BAG) bulaşıcı hastalıklar ve bunlardan nasıl korunabileceği hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca tıbbi bakım hizmetlerine erişim hakkında da bilgi verilmektedir.

İnternet sitesi, iltica talebinde bulunanların, kabul ve işlem merkezlerinde ve kanton mülteci merkezlerinde bilgilendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Odak noktası, bulaşıcı hastalıklar konusunda iltica talebinde bulunanları ve diğer tüm nüfusu enfeksiyonlardan korumak ve kamu sağlığını sağlamaktır.

Web sayfasının yayıncısı:

Federal Halk Sağlığı Dairesi BAG
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Bulaşıcı hastalıklar bölümü
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern 

Yayın tarihi: Ocak 2018